• et
  • en
  • ru
  • fi
  • sv
Otsi kodulehelt
Close

Otsi kodulehelt

Tänu IT-le tootmisel pilk peal

Väljakutse
Kuidas lahendada olukord, kus paberipakkide virnad sisaldavad töökäske, tootmiseks vajalikke juhiseid, tükitellimusi ja kus andmetöötlejad peavad iga tootmispäeva lõpus seal oleva info kesksüsteemi sisestama?

Niisugusest töökorraldusest tekkis keskmiselt nädalane viivitus ja selline olukord ei saanud kesta, seda enam, et paberitelt tuli välja lugeda ka oluline info palgaarvestuseks.

Saku Metall otsis seega võimalusi, et saada parem ülevaade tootmises toimuvast, sh erinevate töökeskuste ja tööetappide ja nende vastutajate lõikes. Selleks tuli leida lahendus, mis võimaldaks igas töökeskuses online-ülevaadet tootmistellimustest vastavalt töökeskuste tootmisplaanile, et tekiks selge pilt, millega mingil ajahetkel on võimalik tegeleda. Ühtlasi sooviti saavutada kokkuhoidu nii paberi- kui inimtööjõukulult.

Lahendused
Saku Metallis toimub protsessihaldus ERP-programmis, millele Net Group OÜ ehitas töölauarakenduse põhieesmärgiga tagada tootmise sujuv toimimine. Liideses on arvestatud ka rollipõhisust: tootmistööliste jaoks on loodud lihtne n-ö piletisüsteem, mille abil saavad töötajad fikseerida, mis tööetapp on läbitud või mis läks praaki. Kuna mõne tootega töötab korraga mitu inimest, oli vajalik ka selge ülevaate andmine, et iga töötaja teaks täpselt, mida ta antud ajahetkel tegema peab. Meistrid, kes tööprotsessi jälgivad, saavad aga numbrilise kokkuvõtte, et tootmises toimuvat analüüsida ning vajadusel kiiresti sekkuda, ennetamaks seisakuid ja takistusi.

Tänu rakendusele on tellimuste info digitaliseeritud, samuti on võimalik ekraanilt vaadata koostejuhendid, jooniseid ja tööjärjekorda ning tootmist efektiivsemalt juhtida. Kokkuvõttes on tänu uuendustele:

Juurutamise protsess
Esimese etapi arendustega jõuti tootmises testimiseni poole aastaga. Kuna liiguti samm sammu haaval, jälgides pidevalt kasutajate tagasisidet ja arenduse mõju, oli tegu hästi kontrollitud investeeringuga, kus hinnati jooksvalt, mida rahalise investeeringuga saavutati ja kas kasutajad uuendused ka omaks võtavad.

Kindlasti oli oluline ka arusaam tööstusettevõtte toimimisloogikast: kõik sellist tüüpi rakendused peavad olema väga hea kasutajaliidese ja kasutatavad tootmisoludes. Töö hõlbustamiseks pakuti Saku Metalli töölistele välja n-ö piletisüsteem, mida iseloomustavad lihtsad ja arusaadavad nupud, mida on kerge valida.

Seejuures on võtmetähtsusega, et kõik ettevõtte töötajad saaksid uuenduste vajadusest aru: kuigi tootmistöölise jaoks tähendab see mõningatel juhtudel lisaliigutusi (metallitolmu tõttu pole igas töökeskuses tootmise eripärast tingituna oma arvutit, seega peavad inimesed kõndima arvutiboksini, et toimuvast raporteerida), on hilisemad protsessid tänu sellele kordi sujuvamad. Nii peavad töötajad olema valmis, et uude protsessi sobituda.

Tulemused ja kasu
Tänaseks on kirjeldatud lahendus olnud töös paar aastat ning tegeletakse juba uute arendustega. Algne investeering tasus end ära aastaga: tekkinud on oluline kokkuhoid tööjõukuludelt, tänu töölauarakendusele saab töötajate vahel ülesandeid jaotada, tootmisprotsessi jälgida ning tootmise planeerimiseks ja ümberkujundamiseks sisendit anda, mis muudab tootmise sujuvamaks ja efektiivsemaks. Kui varasemalt planeeriti tootmisprotsess ERP-süsteemis, siis täna tehakse tänu tootmisliinilt saadavale tarkusele parendusi alussüsteemi, muutes nii tootmisprotsessi sujuvamaks – ühesuunaline liiklus erinevate süsteemide vahel on muutunud kahesuunaliseks. Tänu sellele on planeerimine oluliselt täpsem, mis omakorda tõstab tarnekindlust.

Konkurentsis püsimiseks vajatakse täna uusi aluseid, milleks digilahendused pakuvad suurepäraseid võimalusi: eesmärk on viia tootmiskulu võimalikult väikeseks, tootmisväljund aga võimalikult suureks. Saku Metalli fookuseks on eritellimused: nii tuleb ettevõttel palju enam pingutada, et püsida hinna- ja kvaliteedikonkurentsis nendega, kes loovad standardseid tooteid. Seega paneb turg suuresti paika arendusvajadused tulevikuks:

ITL, autor: Meeli Küttim
Fotod: Meeli Küttim

Tagasi